Főoldal » Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen tájékoztató célja, hogy a focikatalogus.hu (továbbiakban Weboldal) szolgáltatásainak Felhasználói megfelelő tájékoztatást kaphassanak a kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokat figyelembe vettük.

A Weboldal működésével, a szolgáltatások használatával összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében kizárólag a WebMinute Kft. az Adatkezelő. Az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak a cég vezetői és munkatársai, kizárólag az adatkezelési célok megvalósulásának érdekében. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok, valamint jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően és kizárólag célhoz kötötten kezeli.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire, az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem köteles kijelölni.

Az Adatkezelő megnevezése:

WebMinute Kft.

2100 Gödöllő Alma u. 16.

Cégjegyzék száma: 13-09-122408

Az Adatkezelő elérhetősége:

adatvedelem(kukac)webminute.hu

Regisztráció nélkül, automatikusan naplózott adatok

A Weboldalt regisztráció nélkül látogatók esetében azok IP címét, a látogatás időpontját, a böngésző adatait a Weboldalt működtető szerver automatikusan rögzíti a naplózás során.

Adatkezelés célja: hibakeresés, visszaélések megakadályozása, szolgáltatás teljesítésének biztosítása és ellenőrzése. Az adatok tárolása az Adatkezelő jogos érdeke alapján történik.

Adatkezelés időtartama: maximum 30 nap

Felhasználó által kezdeményezett levelezés

Felhasználó vagy más magánszemély által kezdeményezett, a honlappal kapcsolatba hozható e-mailek esetén Adatkezelő az e-mail címet és a feladó nevét személyes adatként kezeli.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó levélváltást követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, ekkor az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

Regisztrált Felhasználók adatai

Amennyiben a látogató a Weboldal regisztrációhoz kötött szolgáltatásait is szeretné használni, a regisztráció során rögzítjük az adatait:

A regisztrációs form kitöltésével Felhasználó megadja választott felhasználói nevét és e-mail címét. A regisztrációs adatlapon a Felhasználó checkbox segítségével nyilatkozik arról, hogy az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó jelen tájékoztatást megismerte, és valamennyi megadott adatának nyilvántartásához, kezeléséhez, feldolgozásához határozottan hozzájárul. Így a kezelt adatok az Adatkezelő általi felvétele és kezelése a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. Amennyiben a checkbox segítségével igényét jelzi, önként feliratkozhat a focikatalogus.hu hírlevelére is.

Az adatok rögzítése a regisztráció nyomógomb megnyomásakor történik.

A regisztráció során az Adatkezelő jogos érdekéből rögzítjük az IP címet és a regisztráció dátumát, a későbbi belépések során az utolsó belépés IP címét és dátumát.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím a Felhasználó felismerhető, azonosítható nevét tartalmazza. Felhasználó teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz. A megadott e-mail cím a többi felhasználó számára nem látható.

A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy jelszavát megfelelő biztonsággal kezeli, a megadott felhasználói névvel és az e-mail címmel kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást. Ezekkel az adatokkal való belépéssel kapcsolatos mindennemű felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

Weboldal a regisztráció után autentikációs e-mailt küld a Felhasználónak. Teljes jogkört a Weboldalon akkor kap, ha a megadott e-mail címet visszaigazolta. Téves e-mail cím megadása esetén, vagy ha az e-mail cím tulajdonosa jogtalan e-mail cím használatot vél felfedezni, az autentikációs levélben található linkkel a regisztráció megszüntethető és az adatok törlődnek.

Regisztráció során és után rögzített adatok kezelésének célja és időtartama:

- Felhasználói név (önkéntes hozzájárulás alapján)

Adatkezelés célja:

 • Tárhely biztosítása a felhasználói tartalmak közzétételéhez,
 • Felhasználó azonosítása, megszólítása,
 • Felhasználóval való kapcsolattartás Weboldalon belül,
 • Felhasználók egymástól való megkülönböztetése,
 • Felhasználók egymás közötti üzenetváltásának biztosítása,
 • Felhasználók jogainak védelme,
 • Felhasználói jogosultságok azonosítása,
 • Feliratkozás esetén hírlevélben/értesítő levélben megszólításként alkalmazzuk,
 • Statisztikák, elemzések, toplisták készítése,
 • Adatkezelés időtartama: Amíg a Felhasználó fenntartja a regisztrációját.

A regisztráció törlésének kérése után a rendszer 7 napon belül a felhasználói nevet automatikusan álnevesíti (számok és betűk véletlenszerű kombinációjára nevezi át).

- Email cím (önkéntes hozzájárulás alapján)

Adatkezelés célja:

 • Felhasználó azonosítása
 • A Felhasználóval való kapcsolattartás Weblapon kívül,
 • Felhasználói megkeresések kezelése.
 • Ügyfélszolgálat biztosítása,
 • Felhasználói felelősségvállalás biztosítása
 • A Weboldal felhasználói szabályzatának és Adatkezelő egyéb érdekeinek érvényesítése

Adatkezelés időtartama: Amíg a Felhasználó fenntartja a regisztrációját.

A regisztráció törlésének kérése után a rendszer 7 napon belül az e-mail címet törli és csak visszafejthetetlen (hash) állapotban tárolja tovább.

- Regisztráció IP címe és dátuma (Adatkezelő jogos érdeke alapján)

Adatkezelés célja: annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez önként hozzájárult

Adatkezelés időtartama: Amíg a regisztráció aktív, és a törlés után még 5 évig

- Utolsó belépés IP címe és dátuma (Adatkezelő jogos érdeke alapján)

Adatkezelés célja:

 • Biztonsági intézkedések,
 • Felhasználói felelősségvállalás biztosítása,
 • A Weboldal felhasználói szabályzatának és Adatkezelő egyéb érdekeinek érvényesítése

Adatkezelés időtartama: Amíg a regisztráció aktív, és a törlés után még 5 évig


A Felhasználó jelszavát kódolt formában tároljuk, ami csak az ellenőrzésre alkalmas, a jelszó megtekintése nem lehetséges.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelést megszüntesse egyéb érintett által kezdeményezett törlés, felhasználói inaktivitás, a Felhasználói szabályzat megszegése, jogellenes vagy megtévesztő adat használata, a szolgáltatás megszüntetése, a bíróságok, hatóságok által elrendelt adattörlési felszólítás vagy határozat esetén. Adatkezelő jogosult bűncselekmény, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

Hírlevélre és értesítő levélre való feliratkozással kapcsolatosan kezelt adatok

Adatkezelő hírlevélküldési tevékenység céljából kizárólag akkor kezelheti ehhez az Felhasználó személyes adatait, ha ehhez önkéntesen, kifejezetten és előzetesen hozzájárul a megfelelő tájékoztatás alapján. A Felhasználónak a regisztráció során vagy az adatlapja idevágó "Hírlevél beállítások" részén, külön kell nyilatkoznia a feliratkozásról. Önkéntes hozzájárulásának kinyilvánítása esetén a Weboldaltól hírlevelet kaphat, amely az oldallal kapcsolatos újdonságokat, információkat, értesítéseket és reklámokat is tartalmazhat. A különböző hírlevelek céljára adott önkéntes hozzájárulás külön-külön bármikor visszavonható a Weboldalon a felhasználói beállítások oldalán, a küldött e-mailekben található leiratkozási lehetőségen, az Adatkezelőnek küldött e-mailben, a regisztráció törlésével pedig automatikusan megszűnik.

A leiratkozás után az e-mail címet visszafejthetetlenül kódolva (hash) tároljuk el, a későbbi panaszok kivizsgálása és a feliratkozás igazolása céljából.

- E-mail cím (önkéntes hozzájárulás alapján)

Adatkezelés célja: hírlevél küldése

Adatkezelés időtartama: Amíg Felhasználó a regisztrációját nem törli, vagy a hírlevélről le nem iratkozik

- Felhasználói név (önkéntes hozzájárulás alapján)

Adatkezelés célja: a hírlevélben történő megszólítás

Adatkezelés időtartama: Amíg Felhasználó a regisztrációját nem törli, vagy a hírlevélről le nem iratkozik

Feliratkozási és leiratkozási IP cím és dátum (jogos érdek alapján)

Adatkezelés célja: hírlevél feliratkozás önkéntes hozzájárulásának igazolására

Adatkezelés időtartama: Amíg a hírlevél feliratkozás érvényben van, illetve a leiratkozás vagy regisztráció törlése után még 5 évig

16 éven aluliak adatai

Felhasználó a regisztráció során nyilatkozik és szavatol azért, hogy 16. életévét betöltötte. 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Üzemeltetőnek nem áll módjában a regisztráló személy nyilatkozatának valóságtartalmát ellenőrizni, de amennyiben tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó 16 év alatti, a regisztrációját és személyes adatait jogosult előzetes bejelentés és figyelmeztetés nélkül törölni.

Felhasználói tartalmak és tárhelybiztosítás

Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti azon Felhasználókat, akik az Adatkezelő által biztosított felületeket felhasználói tartalom közzététele céljából veszik igénybe. A Felhasználó az általa használt tárhelyre saját döntése alapján feltölthet személyes adatokat, vagy használhat olyan szolgáltatásokat, amelyek segítségével személyes adatokat gyűjthet, rögzíthet, kezelhet a tárhely felületen. Mindazon esetekben, amikor az Adatkezelő mint szolgáltató a Felhasználó részére felületet biztosít, az ezen felületen kezelt Személyes adatokkal kapcsolatosan adatkezelési tevékenységet nem végez. Az itt kezelt adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért a tárhelyszolgáltatást igénybe vevőt terheli minden felelősség. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért, személyes adatokért minden felelősség a Felhasználót terheli. Adatkezelő a felhasználói tartalmakat nem törli a regisztráció törlésekor. A Felhasználó tételes formában felsorolva, e-mail útján kérheti a róla vagy általa harmadik félről rögzített személyes adatokat, információkat tartalmazó felhasználói tartalmainak törlését.

Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Hozzájárulás visszavonása:

Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatás kérése:

Felhasználó írásban jogosult a fent megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérni, hogy milyen személyes adatait, milyen alapon, milyen céllal, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük, valamint kinek továbbítottuk személyes adatait. A kérelmet az Adatkezelő a megfelelő azonosítás után köteles 30 napon belül teljesíteni.

Módosítás, helyesbítés kérése:

Felhasználó jogosult a fenti elérhetőségeken keresztül személyes adatának módosítását, helyesbítését kérni. Adatkezelő a kérelmet 30 napon belül teljesíti, amennyiben a kérelem elutasításra kerül, azonos határidőn belül erről a Felhasználónak értesítést küld.

Törlés kérése:

Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak törlését kérni, Adatkezelő a kérelmet 30 napon belül teljesíti, amennyiben a kérelem elutasításra kerül, azonos határidőn belül erről a Felhasználónak értesítést küld.

Zárolás kérése:

Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak zárolását kérni, Adatkezelő a kérelmet 30 napon belül teljesíti és erről értesítést küld.

Hordozhatóság kérése:

Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak hordozhatóságát kéni, mely során Adatkezelő olvasható, kezelhető formátumban az adatokat részére átadja, vagy más adatkezelő részére továbbítja.

Tiltakozási jog:

Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni, Adatkezelő a kérelmet 15 napon belül megvizsgálja és a döntésről a Felhasználónak értesítést küld.

Adatkezelő által kezelt további adatok köre, cookie-k kezelése

A Weboldal egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót (ún. cookie-t) helyezhetnek el a Felhasználó eszközén. Ennek célja a Weboldal minél magasabb színvonalú működésének, személyre szabott szolgáltatásainak biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával (nem elfogadásával) a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal nem használható.

A Weboldal első meglátogatásakor (illetve ha nem történt korábban cookie elfogadó nyilatkozat vagy a cookie-k törlésre kerültek), első lépésként a Felhasználónak nyilatkoznia kell a cookie-k elfogadásáról. A Weboldal működéséhez szükséges cookie-kat csak elfogadni lehet, a személyre szabott hirdetések megjelenítésének tiltására viszont van lehetőség. Amennyiben a Felhasználó nem nyilatkozik legalább az alapvetően szükséges cookie-k használatáról, Weboldalunk tovább nem böngészheti. A cookie beállításokat a lap alján találálható linken a későbbiekben is módosítani lehet.

A cookie-k elfogadását tároló cookie élettartama 365 nap. Amennyiben a Felhasználó kattint a Weboldalon, a kattintástól számított 365 napra hosszabbítódik. Ha a Felhasználó 365 napig nem jár a honlapon, a cookie-kat újra el kell fogadnia a Weboldal tartalmának böngészéséhez.

A Weboldal működéséhez szükséges cookie-k: Ezek elfogadása nélkül a Weboldalunk nem használható. Ilyen cookie-ban tároljuk a Felhasználó cookie tájékoztató ablakban mentett beállításait. Ha a Weboldalon működik belépés/regisztráció, a felhasználók azonosításához, megkülönböztetéséhez szükséges ez az információ, de csak abban az esetben, ha a Felhasználó regisztrál vagy bejelentkezik a honlapon.

Személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez szükséges cookie-k: Elfogadása nem kötelező. Amennyiben a Felhasználó ehhez hozzájárulását adja, a hirdetési partnereink használhatnak cookie-kat a hirdetések megjelenítéséhez, illetve a korábban gyűjtött adatok alapján célzott hirdetéseket jelentethetnek a Weboldal tartalmába ágyazva, illetve további adatokat gyűjthetnek a későbbi hirdetések célzásához. (jogalap: önkéntes hozzájárulás alapján)

A Weboldal együttműködik hirdetéskiszolgáló szolgáltatókkal a hirdetések megjelenítésére. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat a Felhasználó a Weboldalon vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő hirdetéseket biztosíthassanak. Ezek a külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

A felhasználó dönthet arról, hogy hozzájárulását adja-e a személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez, erről a Cookie-k kezelése részben írtunk részletesebben.

A Weboldalon a hirdetéskiszolgáló szolgáltatásokat az alábbi cégek végzik:

Google Inc. - Adwords/Adsense (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043)

információk: Hogyan használja a Google a cookie-kat a hirdetésekhez?

Google Adatvédelmi irányelvei

AD Solutions Kft. (1136 Budapest, Tátra u. 24.)

információk: Netadclick.hu

Natív Hirdetés Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15)

információk: NativHirdetes.hu

Project Agora Ltd. (Arch Makariou III, 214 3030, Limassol, Ciprus)

információk: ProjectAgora.com

Lead Media s.r.o. (Kapatská 6, 811 05 Pozsony, Szlovákia)

információk: Dognet.hu

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weblapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Adattovábbítás

A kezelt személyes adatokat harmadik félnek kizárólag az érintett Felhasználó engedélye esetén adunk át, kivételt képeznek bizonyos esetek – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait. Az adattovábbításról az Adatkezelő nyilvántartást vezet.

Adatbiztonság

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, zárt szervereken tároljuk. Megtettük a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok védelmére. Kialakítottuk és működtetjük az eljárási szabályokat, amelyek az adatok védelmének biztosításához szükségesek. A jogosulatlan hozzáférések megakadályozására a rendszert tűzfal védi, az adminisztrációs felületeket, a felhasznált eszközöket jelszavak védik. Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében biztonsági mentést alkalmazunk.

Jogérvényesítés

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, igénnyel és problémával fordulhat a WebMinute Kft. munkatársaihoz az adatvedelem(kukac)webminute.hu email címen, illetve postacímünkön. Munkatársaink készséggel segítik a kérdései megválaszolásával, a kérvények fogadásával és egyéb problémákban is.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a NAIH-hoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: https://naih.hu

illetve bírósági eljárást kezdeményezhet. Információ: http://birosag.hu/allampolgaroknak

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

Fogalmak

 • Felhasználó: Természetes személy, aki a Weblapot meglátogatja, regisztrál és adatait a regisztráció során önkéntes hozzájárulás alapján megadja
 • Hatályos jogszabályok: Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (GDPR), 2011. évi CXII. törvény, 2013. évi V. törvény, 2008. évi XLVIII. törvény, 2001.évi CVIII. törvény
 • Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit, önállóan vagy másokkal együtt, meghatározza
 • Személyes adat: bármilyen adat, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
 • Hozzájárulás: Az érintett akaratának a megfelelő tájékoztatások alapuló, önkéntes és konkrét kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozattal vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedettel jelzi, hogy beleegyezésést adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • IP cím: egyedi hálózati azonosító, amelyet az internetprotokoll segítségével kommunikáló számítógépek egymás azonosítására használnak
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala,összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése
 • Külső szolgáltató: az Adatkezelők által, az egyes Honlapok üzemeltetéséhez vagy a Honlapokon keresztül elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelők részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak egyik Adatkezelővel sem együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.
 • Eszköz: esetenként az internetezésre használt eszköz (pl. tablet, mobiltelefon, számítógép)
 • Harmadik fél: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
 • Hirdetéskiszolgáló: olyan szoftver, amelynek segítségével az online hirdetési kampányokat menedzselni és mérni lehet
 • Cookie:A számítógépre, eeszközre mentett kis fájl, amely megkönnyíti a meglátogatott webhelyeken alkalmazott beállítások és egyéb információk tárolását.
 • Hírlevél: A Felhasználó által történt feliratkozás után, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött értesítés vagy a Weboldalon történt változásokról szóló információk.
 • Felhasználói név: nicknév, becenév, választott fantázianév.
 • Jogos érdek: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásától függetlenül létrejön - az adatkezelő (vagy egy harmadik fél) jogos érdeke szolgála az adatkezelés jogalapjául - kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)